Tydzień Życia
i Wolności

#DajcieŻyć

Czas na Tydzień dla Życia i Wolności!

Coroczny Marsz dla Życia i Rodziny od zawsze gromadził tysiące Polaków, którzy cenią wartości życia, rodziny, tradycji i wiary. W tym roku 13 czerwca znów spotkamy się razem.

 

Jednak tegoroczny Marsz to nie jedyne wydarzenie, na które zapraszamy! Poprzedzi go trwający od poniedziałku do soboty, czyli w dniach 7-12 czerwca, Tydzień Życia i Wolności!

Dlaczego potrzebujemy Tygodnia Życia i Wolności?

Pandemia wywróciła nasze życie do góry nogami. W wielu aspektach życia ograniczone zostały nasze podstawowe prawa i wolności. Systematycznie rugowana jest rola Kościoła i wiary w społeczeństwie, zaniża się poziom polskiej edukacji, a nasza gospodarka ma się coraz gorzej.

 

Tydzień Życia i Wolności jest potrzebny każdemu z nas! W jego trakcie najlepsi eksperci debatować będą na temat zmian, które muszą się dokonać, abyśmy wreszcie wrócili do normalności!

Codziennie, przez sześć dni, specjaliści w swoich dziedzinach będą dyskutować na różne tematy. Kościół, edukacja, gospodarka, prawa i wolności, zdrowie oraz prolife to bloki tematyczne, w trakcie których poruszane będą tematy życia i wolności.

 

Wśród zaproszonych gości warto wymienić Jego Ekscelencję biskupa Atanazego Schneidera, Jerzego Kwaśniewskiego i Karolinę Pawłowską (Ordo Iuris), Pawła Lisickiego (Do Rzeczy), Małopolskiego Kuratora Oświaty – Barbarę Nowak, księdza Pawła Bortkiewicza, księdza Tadeusza Guza czy Jana Pospieszalskiego!

 

Jednak tegoroczny Marsz to nie jedyne wydarzenie, na które zapraszamy! Poprzedzi go trwający od poniedziałku do soboty, czyli w dniach 7-12 czerwca, Tydzień dla Życia i Wolności!

#Kościół – poniedziałek 7 czerwca, Kraków, start godz 17:00

[17:00] otwarcie – Sławomir Olejniczak, prezes Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi

 

[17:15] prelekcja Kościół bez maski  – red. Krystian Kratiuk

 

[18:00] wykład  Zniszczę Twój Kościół. Media, politycy i celebryci przeciw katolikom – ideowe tło problemu – ks. prof. Tadeusz Guz

 

[18:45] Debata nad zaprezentowanymi tezami

prowadzący red. Krystian Kratiuk

 • prof. Tadeusz Guz
 • prof. Paweł Bortkiewicz
 • Marek Kornat
 • Jerzy Wolak (Polonia Christiana)
 • Sławomir Skiba (Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi)

 

[20:15] program live Ja, Katolik – red. Krystian Kratiuk & Paweł Chmielewski – jubileuszowe wydanie nr 100 – gość specjalny JE bp Atanazy Schneider

#Kościół poniedziałek 7 czerwca - KRK
Read More
17:00 otwarcie – Sławomir Olejniczak, prezes Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi
12:22 otwarcie – Sławomir Olejniczak, prezes Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi

 

#Edukacja wtorek 8 czerwca - KRK
Read More

[17:00] Pandemia. *** nie zwariować – Bogna Białecka – wykład i pytania

[18:00] ****** Czy podniesiemy się z tego? Polskie szkoły po koronawirusie. Prowadzący red. Marcin Austyn

 • ******* Nowak (Małopolska Kurator Oświaty)
 • Prof. Andrzej Waśko
 • Prof. Michał Wojciechowski (Centrum im. Adama Smitha)
 • Dr Zbigniew Barciński 
 • Sławomir Skiba (SKCh)
 • Paweł Kwaśniak (Ekspert CZiR) - zdalnie

[19:45] Silni słowem. Komunikacja w szkole ***** ********** genderyzmu – ks. prof. Paweł Bortkiewicz 

#Gospodarka środa 9 czerwca - WAW
Read More

[17:00] wykład + pytania Wielki Reset i Polski Ład – co z własnością?  
 prof. inż. Witold Kwaś***** (Centrum im. Adama Smitha)

[18:00] debata Nowy ład PIS – w stronę wolności czy zniewolenia? 

Prowadzący Marcin Serafin 

 • Arkadiusz Stelmach (SKCh)
 • Dr Andrzej Sadowski (Centrum im. Adama Smitha)
 • Sebastian Stodolak (********** WEI)
 • Łukasz Jasiński (TRIS)
 • Mikołaj Pisarski (Instytut Misesa)  
 • Red. Łukasz Warzecha 
#PrawaiWolności czwartek 10 czerwca - WAW
Read More

[17:00] Wykład (Ordo Iuris  ??)coś o rozporządzeniach wprowadzonych w czasie pandemii

[17:45] (Sięgając do prawa naturalnego – prelekcja autorska) – red. Witold Gadowski; 50/50 wykł** + Q&A

[19:00] ****** Prawa i wolności obywatelskie w dobie koronawirusa. Prowadzący red. Łukasz Karpiel

 • mec. Jerzy Kwaśniewski (Ordo Iuris)
 • red. Paweł Lisicki (** Rzeczy)
 • red. Tomasz Rowiński (Christianitas)
 • mec. Mateusz ******** (Fidei Defensor)
 • Red. ****** Wróblewski lub inny reprezentant WEI – ich nowy raport
 • Paweł Ozdoba (CŻiR)

[20:30] program live Prawy Prosty – red. Ł***** Karpiel (gość specjalny: Kaja Godek)

#Zdrowie piątek 11 czerwca - WAW
Read More

[17:00] Pokaz filmu Nowa nienormalność + Q&A z twórcami: ***** Relich – łączenie na żywo z Krakowem

[18:30] Debata Medyczne i społeczne ****** rządowych działań wobec COVID-19:

Prowadzący: Paweł Chmielewski

 • Red. Maciej Pawlicki 
 • Red. Jan Pospieszalski 
 • Dr Mariusz Błochowiak
 • ** Paweł Basiukiewicz (?)
 • Dr Radosław Czosnowski
 • Prof. Roman Zieliński - zdalnie
 • Prof. Kornelia Polok - zdalnie
 • Paweł Klimczewski

+ pytania od widzów

#ProLife sobota 12 czerwca - KRK
Read More

[15:30] Prelekcja + pytania mec. Adam Kondrakiewicz (Fundacja Koliber) – Czy zakaz aborcji jest skuteczny?

[16:30] Prelekcja/wykład + pytania Jacek Kotula – Czego jeszcze nie zrobiliśmy dla ********** dzieci ***** aborcją

[17:30] Q&A o działalności ******* (tytuł??) – Mariusz Dzierżawski (Fundacja Pro)

[18:30] Debata – temat ??? Prowadzenie red. Łukasz Karpiel

  Mamy prawo do normalnej rodziny? *** Jak przekonać młodych do obrony życia?

 • Agnieszka Borkiewicz (***** Narodowe)
 • Karolina Pawłowska (Ordo Iuris)
 • **** Trutowska (Fundacja PRO)
 • Laura Lipińska (Życie i Rodzina)
 • Red. Aneta ********* (Stacja7)

 

[20:00] Prezentacja wideo – Marsz Dla Życia i Rodziny 2021 (historyczne ujęcie + ****** wyzwania) – Piotr Podlecki

[20:15] prelekcja/wykład + pytania: Przekonaj nieprzekonanych. Jak zdobywać zwolenników *** życia lub/i temat na styku nauczania Kościoła i ochrony życia – ks. prof. Andrzej ***** - zdalnie (Centrum im. ***** Smitha)

Previous
Next

Tydzień Życia i Wolności odbędzie się dzięki Twojemu wsparciu! Nie zwlekaj i pomóż nam go zorganizować!

Wesprzyj nas i dołóż swoją cegiełkę dla życia i wolności!

Dzięki bezpiecznemu i sprawdzonemu systemowi TPay, możliwe jest przekazanie datku:
Informujemy, że Państwa dane osobowe podane powyżej są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków oraz Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków (administratorzy danych osobowych), zwane dalej Stowarzyszeniami, w następujących celach: a) wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych osobowych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy oraz jej realizacji zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b RODO (na tej podstawie Państwa dane osobowe przetwarza wyłącznie Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi), b) utrzymywania stałego kontaktu z Państwem przez każde ze Stowarzyszeń w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie Państwa o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności każdego ze Stowarzyszeń – przetwarzanie w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu każdego ze Stowarzyszeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (na tej podstawie Państwa dane osobowe przetwarza Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi oraz Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA”). Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie przez Stowarzyszenia powyżej wskazanych celów statutowych. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres do korespondencji lub adres e-mail każdego ze Stowarzyszeń tj.: na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl lub adres siedziby Stowarzyszenia „POLONIA CHRISTIANA”, przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@poloniachristiana.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz każdego ze Stowarzyszeń usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe, jak i osoby upoważnione przez każde ze Stowarzyszeń (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o tożsamych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez każde ze Stowarzyszeń działalności statutowej w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

WSPARCIE

Każda złotówka przekazana na
naszą telewizję PCh24TV to:

Dziennikarze, reportażyści i filmowcy, kierujący się wartościami Prawdy, Dobra i Piękna

Odważne i bezkompromisowe medium odkłamujące fałszywą propagandę cywilizacji śmierci

Wywiady, wideo felietony i relacje prosto z kontrrewolucyjnego pola walki

#Kościół poniedziałek 7 czerwca, Kraków, start godz. 17:00
Read More
[17:00]
otwarcie – Sławomir Olejniczak, prezes Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi
[17:15] 
prelekcja Kościół bez maski – red. Krystian Kratiuk
[18:00]

wykład Zniszczę Twój Kościół. Media, politycy i celebryci przeciw katolikom – ideowe tło problemu - ks. prof. Tadeusz Guz

[18:45]

Debata nad zaprezentowanymi tezami  prowadzący red. Krystian Kratiuk

 • Ks. prof. Tadeusz Guz
 • Ks. prof. Paweł Bortkiewicz
 • Prof. Marek Kornat
 • Red. Jerzy Wolak (Polonia Christiana)
 • Sławomir Skiba (Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi)
[20:15] 
program live Ja, Katolik – red. Krystian Kratiuk & Paweł Chmielewski – jubileuszowe wydanie nr 100 – gość specjalny JE bp Atanazy Schneider
#Edukacja wtorek 8 czerwca, Kraków, start godz. 17:00
Read More
[17:00]
prelekcja Pandemia. Jak nie zwariować – Bogna Białecka – wykład i pytania
[18:00] 

debata Czy podniesiemy się z tego? Polskie szkoły po koronawirusie
 prowadzący red. Marcin Austyn

 • Barbara Nowak (Małopolska Kurator Oświaty)
 • Prof. Andrzej Waśko
 • Prof. Michał Wojciechowski (Centrum im. Adama Smitha) - zdalnie
 • Dr Zbigniew Barciński 
 • Sławomir Skiba (Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi)
 • Paweł Kwaśniak (Centrum Życia i Rodziny) - zdalnie
[19:45]

wykład Silni słowem. Komunikacja w szkole wobec propagandy genderyzmu
 ks. prof. Paweł Bortkiewicz 

#Gospodarka środa 9 czerwca, Warszawa, start godz. 18:00
Read More
[18:00] 

wykład Wielki Reset i Polski Ład – co z własnością?  
 prof. inż. Witold Kwaśnicki (Centrum im. Adama Smitha)

[19:00]

debata Polski ład PIS – w stronę wolności czy zniewolenia? 

prowadzący Marcin Serafin 

 • Arkadiusz Stelmach (Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi)
 • Dr Andrzej Sadowski (Centrum im. Adama Smitha)
 • Sebastian Stodolak (Warsaw Enterprise Institute)
 • Łukasz Jasiński (Towarzystwo na rzecz Rozwoju i Inicjatyw Społecznych)
 • Mikołaj Pisarski (Instytut Misesa)  
 • Red. Łukasz Warzecha 
#PrawaiWolności czwartek 10 czerwca, Warszawa, start godz. 17:00
Read More
[17:00]
prelekcja Regulacje czasu pandemii. Ocena konstytucyjna – Zespół eksperów Ordo Iuris
[17:45] 
Prelekcja autorska  – red. Witold Gadowski
[19:00]

debata Prawa i wolności obywatelskie w dobie koronawirusa
 prowadzący red. Łukasz Karpiel

 • mec. Jerzy Kwaśniewski (Instytut Ordo Iuris)
 • red. Paweł Lisicki (Do Rzeczy)
 • red. Tomasz Rowiński (Christianitas)
 • mec. Mateusz Wagemann (Fidei Defensor)
 • Red. Tomasz Wróblewski (Warsaw Enterprise Institute)
 • Paweł Ozdoba (Centrum Życia i Rodziny)
[20:30]

program live Prawy Prosty – red. Łukasz Karpiel - gość specjalny: Kaja Godek (Fundacja Życie i Rodzina)

 • Ks. prof. Tadeusz Guz
 • Ks. prof. Paweł Bortkiewicz
 • Prof. Marek Kornat
 • Red. Jerzy Wolak (Polonia Christiana)
 • Sławomir Skiba (Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi)
[20:15] 
program live Ja, Katolik – red. Krystian Kratiuk & Paweł Chmielewski – jubileuszowe wydanie nr 100 – gość specjalny JE bp Atanazy Schneider
#Zdrowie piątek 11 czerwca, Warszawa, start godz. 17:00
Read More
[17:00]
Pokaz filmu Nowa nienormalność + Q&A z reżyserem: Piotr Relich – zdalnie.
[19:00] 

debata Medyczne i społeczne skutki rządowych i instytucjonalnych działań wobec COVID-19

prowadzący red. Paweł Chmielewski

 • Dr Paweł Basiukiewicz 
 • Dr Mariusz Błochowiak
 • Dr Radosław Czosnowski
 • Dr Zbigniew Hałat
 • Prof. Kornelia Polok - zdalnie
 • Prof. Roman Zieliński - zdalnie
 • Paweł Klimczewski
 • Red. Maciej Pawlicki 
 • Red. Jan Pospieszalski 
#ProLife sobota 12 czerwca, Kraków, start godz. 16:00
Read More
[16:00]
prelekcja Czy zakaz aborcji jest skuteczny?  - mec. Adam Kondrakiewicz (Fundacja Koliber)
[16:45] 
prelekcja Czego jeszcze nie zrobiliśmy dla uratowania dzieci przed aborcją – Jacek Kotula 
[17:30]

Q&A o działalności prolife w Polsce – Mariusz Dzierżawski & dr Bawer Aondo-Akaa (Fundacja Pro – Prawo do życia)

[18:30]

debata Jak przekonać młodych do obrony życia?

 prowadzący red. Łukasz Karpiel

 • Red. Agnieszka Borkiewicz (Media Narodowe)
 • Laura Lipińska (Fundacja Życie i Rodzina)
 • Karolina Pawłowska (Instytut Ordo Iuris)
 • Red. Krystyna Różańska-Gorgolewska (Radio Poznań)
 • Katarzyna Uroda (Fundacja Pro – prawo do życia)
[20:00] 
Marsze Dla Życia i Rodziny – prezentacja specjalna – Piotr Podlecki
[20:15] 
wykład Przekonaj nieprzekonanych. Jak zdobywać zwolenników dla życia 
 ks. prof. Andrzej Pryba (Centrum im. Adama Smitha) - zdalnie

Previous
Next