Tydzień Życia i Wolności pilnie potrzebuje Twojego wsparcia - pomóż nam go zorganizować!

Wybierz własną kwotę datku i dołóż swoją cegiełkę dla życia i wolności. Nasi Darczyńcy VIP dołożą kolejną, podwajając kwotę wsparcia!

 

Nasz cel: 40 000 zł

(kwota potrzebna na pokrycie kosztów organizacji, transmisji i promocji konferencji).

Dzięki bezpiecznemu i sprawdzonemu systemowi TPay, możliwe jest przekazanie datku:

ZEBRALIŚMY

18 476 zł

46%

POZOSTAŁO

21 524

Dlaczego Twój datek zostaje podwojony?

Po raz pierwszy idea Tygodnia Życia i Wolności pojawiła się w przestrzeni publicznej z inicjatywy Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi w 2021 roku. Pomimo trwających wówczas obostrzeń i represji „sanitarnych”, w warunkach głębokiego zastraszenia społeczeństwa tzw. pandemią COVID-19, działając w szerokiej koalicji organizacji pozarządowych, udało nam się zorganizować w dniach 7-12 czerwca wydarzenie, które zebrało łącznie ponad 800 tysięcy wyświetleń.

 

Niewątpliwy sukces pierwszej edycji Tygodnia Życia i Wolności zaowocował nawiązaniem współpracy z ekskluzywnym gronem Darczyńców sprzyjających tej inicjatywie, którzy teraz ofiarują swój hojny wkład w kontynuację tego dzieła. Wszak życie i wolność to dwa nierozerwalne pierwiastki, które chronią nas od totalnego zniewolenia.

Wspólnie z naszymi hojnymi Przyjaciółmi uzgodniliśmy, iż każdy datek przekazany za pośrednictwem tej strony na organizację, transmisję i promocję Tygodnia Życia i Wolności A.D. 2022 zostanie zdublowany datkiem w tej samej kwocie, pochodzącym ze specjalnego funduszu.

 

Wdzięczni naszym anonimowym Darczyńcom VIP, apelujemy o ofiarność i zachęcenie do wpłaty także Państwa bliskich i znajomych. Czasu mamy naprawdę niewiele – do 7 listopada musimy zgromadzić kwotę 40 000 zł.